Ni Kuang: The Revelation of Hong Kong (Part 2)

Ni Kuang.

Ni Kuang’s science-fiction prophecy 'Chasing the Dragon' was published in 1983. (Image: via hkmdb.com)